Nem chả Bảy Khánh

Nem-Trả-Ché là một trong những đặc sản mỗi khi nhắc đến “ẩm thực Huế”, là món ăn thanh nhã cùng cách chuẩn bị giản tiện được nhiều người lựa chọn.

Nem chả Bảy Khánh đã khẳng định tên tuổi trên thị trường, sử dụng nguyên liệu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Nem chả Bảy Khánh còn sự dụng bao bì gói đạt tiêu chuẩn giúp bảo quản được lâu hơn.

Showing all 4 results

Showing all 4 results