Special wine soaking ladder

Price: 500.000

Ngâm với rượu 45 độ, sau 7-10 ngày có thể sử dụng

Quantity:

Description

Ngâm với rượu 45 độ, sau 7-10 ngày có thể sử dụng